Succesvolle samenwerking voor groene agrarische sector

Van der Valk Solar Systems ontwikkelt en produceert solar montagesystemen. Agri Solar is zonnepanelenleverancier voor o.a. de agrarische sector. Beide partijen bundelen sinds afgelopen jaar hun krachten voor een groene agrarische sector. Agri Solar heeft als doelstelling boeren te ontzorgen, onder andere op het gebied van zonnepanelen. De heer van Riele, directeur Agri Solar: “Over een paar jaar zullen alle agrarische bedrijven CO2-neutraal zijn. Wij adviseren hierin en bieden oplossingen, bijvoorbeeld op het gebied van zonne-energie. Uiteraard geheel op maat. Je kunt bij ons in drie tot zeven jaar de investering terugverdienen, terwijl hier elders acht tot tien jaar voor kan staan”. Een weloverwogen investering begint bij de keuze van het solar montagesysteem. Dit bepaalt immers voor een belangrijk deel het rendement van de zonnepanelen.  In Van der Valk Solar Systems vond Agri Solar de geschikte partner. Van Riele: “Zij leveren systemen die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en hebben de capaciteit voor grote en snelle leveringen”. “Wij hebben al tientallen jaren ervaring met het ontwikkelen en produceren van lichtgewicht constructies en passen deze kennis sinds 2007 ook toe op solarsystemen”, aldus Denis de Vette, commercieel directeur bij Van der Valk Solar Systems. “In het nieuwe Energiecentrum Hardenberg waar Agri Solar gevestigd is, kunnen bezoekers kennismaken met ons uitgebreide productaanbod. De missie klanten te ontzorgen delen wij met Agri Solar: voor iedere vraag hebben wij een oplossing”. Beide partners hebben inmiddels meerdere projecten in Nederland gerealiseerd en kijken uit naar een voortzetting van hun succesvolle...

read more

Het kaf scheidt zich van het koren; veel faillissementen in groeiende zonnepanelen markt

Al enkele jaren zien wij van Agri Solar dat de kwaliteit van de geleverde zonnepanelen systemen afneemt. Doordat het aantal leveranciers van zonnepanelen systemen al enkele jaren flink toeneemt, kiezen veel bedrijven ervoor om zich te onderscheiden door een lage prijs. Er wordt bespaard op de gebruikte materialen en op de installatietijd. Wanneer het aantal verkochte zonnepanelen vervolgens niet enorm toeneemt door de grote concurrentie, is het gevolg dat deze leveranciers voor faillissement aanvragen. Voor de klanten heeft dit tot gevolg dat goedkoop uiteindelijk duurkoop is en garanties niet meer geldig zijn. Op 5 november 2013 werd al duidelijk dat de Energieker uit Amsterdam als één van de grotere leveranciers afscheid nam van het leveren van zonnepanelen. Naast de Energieker zijn zelfs 26 bedrijven die zonnepanelen en/of zonnepanelen systemen aanboden in 2013 failliet gegaan. In 2013 zijn onder andere Syntronixs uit Doetinchem (failliet verklaard op 20 augustus 2013) en in 2012 is ook S&R Solar Systems uit ’s Heerenberg failliet verklaard op 04 april. In 2014 lijkt deze trend van faillissementen zich door te zetten met op 29 januari 2014 de in Heerhugowaard zetelende groothandel Energy Holland met een zelf aangevraagd faillissement. Op 29 januari volgde zonnepanelen groothandel Natutech uit Barendrecht (Zuid Holland) met een voorlopige surseance. Het faillissement van Natutech is extra bijzonder, omdat het bedrijf op nummer 19 van de FD Gazellen Top 100 lijst van hardst groeiende bedrijven stond in december 2013. Tegenover de groei van het aantal faillissementen van leveranciers van zonnepanelen systemen staat het voorstel in de Europese Commissie om in Europa 27% hernieuwbare energie te realiseren in 2030. In Nederland staat nog steeds de doelstelling om in 2020 een percentage van 14% hernieuwbare energie te realiseren. In 2012 stond het aantal nog slechts op 4,7%, waardoor in Nederland en Europa nog steeds een grote toename in duurzame energieopwekking (onder andere middels zonnepanelen) verwacht mag worden. Agri Solar is al enkele jaren actief als leverancier en installateur van kwalitatief zeer hoogwaardige zonnepanelen systemen. In een markt die de afgelopen jaren veel prijs- en kwaliteitsdalingen heeft gezien, onderscheidt Agri Solar zich door de kwaliteit van de geleverde zonnepanelen systemen te verhogen. Naast het kopen van kwaliteit raden wij klanten ook aan om te kiezen voor een betrouwbare leverancier met betrouwbare garanties. De provincies Drenthe en Overijssel hebben middels een samenwerking met zonnepanelen in de agrarische sector al uitgesproken dat Agri Solar als een betrouwbare partner gekwalificeerd kan worden. Voor klanten geldt dat afgegeven garantie zo sterk is als de firma die de garantie afgeeft. De praktijk wijst vaak uit dat goedkoop vaak duurkoop...

read more

Mogelijkheid terug te ontvangen btw over zonnepanelen bij particulieren

Zonnepaneleneigenaren die stroom terug leveren zijn ondernemer voor de btw volgens een rechterlijke uitspraak. Dit betekent dat u zich in principe moet aanmelden bij de Belastingdienst. De btw op de zonnepanelen kunt u dan terugvragen, wanneer o.a. aan de volgende voorwaarden is voldaan: Zonnepanelen geplaatst vóór 1 april 2013: het is niet mogelijk de btw op de aanschaf en installatie van de panelen terug te vragen indien de factuur voor 1 april 2013 is uitgereikt en u zich na 30 april heeft aangemeld bij de Belastingdienst Zonnepanelen geplaatst tussen 1 april en 20 juni 2013: u heeft recht op teruggaaf van btw die voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen aan u in rekening is gebracht, mits u beschikt over een factuur waarop de btw afzonderlijk is vermeld en als u zicht vóór                  1 augustus 2013 als ondernemer heeft  gemeld. Zonnepanelen geplaatst na 20 juni 2013: u kunt de btw terugvragen die voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen aan u rekening is gebracht, als u beschikt over een factuur waarop de btw afzonderlijk is vermeld en u zich voor de btw als ondernemer heeft aangemeld. Aangezien dit een specifieke persoonlijke situatie is adviseren wij u om dit met uw accountant te beoordelen wat voor u mogelijk de beste oplossing is. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Belastingdienst,...

read more

China geeft stimulans Zonnepanelen

China gaat extra maatregelen nemen om de industrie voor zonnepanelen, geplaagd door overcapaciteit en dalende prijzen, er bovenop te helpen. Dit heeft de Chinese overheid onlangs bekend gemaakt. De overheid wil onder meer een impuls geven aan de technologische innovatie, standaardisatie in de sector bevorderen en “eerlijke concurrentie waarborgen”. China kondigde afgelopen zomer al stimuleringsmaatregelen aan om de dalende export van binnenlandse fabrikanten van zonnepanelen op te vangen. De overheid wil de opwekking van zonne-energie in het land meer dan verviervoudigen tot 35 gigawatt tegen 2015. De steun van China aan de industrie voor zonne-energie is een bron van ergernis in de internationale handel. De EU en de Verenigde Staten hebben China beschuldigd van onrechtmatige prijsdumping van zonnepanelen op buitenlandse markten. Bron:...

read more

Definitieve importheffing op zonnepanelen

Vanaf 2 december jl. geldt een heffing op de import van zonnepanelen vanuit China. De heffing wordt ingesteld om de Europese markt te beschermen tegen de goedkope zonnepanelen uit China. Chinese staatssteun op zonnepanelen leidt ertoe dat de zonnepanelen onder de kostprijs op de Europese markt verschijnen. De Europese fabrikanten kunnen niet concurreren met de extreem lage inkoopprijzen van de Chinese zonnepanelen. Afgelopen zomer legde de EU al een tijdelijke importheffing op de Chinese zonnepanelen. Deze importheffing hield in dat een bepaalde groep fabrikanten een minimumprijs voor in te voeren zonnepanelen uit China kreeg opgelegd. Daarnaast werd een quotum ingesteld die het aantal in te voeren zonnepanelen beperkt. Op zonnepanelen van fabrikanten die geen minimumprijs kregen opgelegd, werd een importheffing geheven. In Brussel is nu besloten een definitieve importheffing in werking te stellen die minimaal twee jaar zal gelden. Met de maatregelen moet er een einde komen aan de toestroom van goedkope en zwaar gesubsidieerde zonnepanelen naar Europa...

read more

Een slimme meter weigeren?

Krijgt u een aanbod om uw gas- en/ of elektriciteitsmeter te vervangen door een slimme meter? Dan mag u dit aanbod weigeren.  Echter houdt u er rekening mee dat u dan wel zelf uw meterstanden dient door te geven aan uw energieleverancier via het meterstandenkaartje. Ook zult u in de toekomst geen tweemaandelijks verbruiksoverzicht ontvangen, omdat enkel slimme meters op afstand uitleesbaar zijn. Indien u niet wilt dat uw slimme meter opafstand wordt uitgelezen, kan de netbeheerder dit middels een contactformulierblokkeren. U heeft dan wel een slimme meter maar dient nog steeds zelf de meterstanden aan te leveren, logischerwijs ontvangt u dan ook geen verbruiksoverzicht. Waarom een slimme meter weigeren? Een slimme meter registreert precies hoeveel energie er verbruikt en teruggeleverd wordt. Bij een Ferrarismeter (draaischijfmeter) is alleen het verbruik af te lezen. Het aantal teruggeleverde kWh wordt bij een Ferrarismeter niet apart aangegeven. Hierdoor kan een Ferrarismeter voordeliger zijn als u energie teruglevert. De eerste 5.000 kWh die u per jaar opwekt en verbruikt wordt door energieleveranciers volledig gesaldeerd tegen het leveringstarief, dit is wettelijk verplicht. Wekt u meer op dan 5.000 kWh per jaar dan ontvangt u een terugleververgoeding voor hetgeen u meer opwekt. Deze terugleververgoeding kan lager zijn dan uw leveringstarief. Stel u verbruikt 20.000 kWh per jaar, u levert 12.000 kWh terug. Een slimme meter laat dit exact zien, doormiddel van 4 digitale telwerken. Een hoog en laagtelwerk voor zowel levering als teruglevering. In dit geval is het zo dat 7.000 kWh teruglevering wordt vergoedt tegen een terugleververgoeding. Bij een Ferrarismeter is dan af te lezen dat u 8.000 kWh heeft verbruikt. U saldeert in dit geval de gehele 12.000 kWh opgewekte energie tegen het volledige leveringstarief. Let er goed op dat uw Ferrarismeter geschikt moet zijn voor teruglevering, er kan een terugloopblokkering op zitten. Indien dit het geval is, wordt er helemaal geen teruglevering geregistreerd. Een slimme meter wordt tegenwoordig gratis geplaatst door uw netbeheerder, of dit in de toekomst nog zo blijft (na weigering) is...

read more

DGB Energie saldeert 100%

Indien u energie opwekt en eventueel teruglevert op het net is het belangrijk hoe uw energiebedrijf deze energie saldeert met het verbruik dat u nog afneemt van het net. De opwekking van de energie kan bijvoorbeeld plaatsvinden door het plaatsen van zonnepanelen of een windmolen. De energie die u niet zelf verbruikt tussen het moment van opwekken en het registreren op de meter, wordt teruglevering van energie genoemd. DGB Energie saldeert al uw opgewekte energie met het verbruik dat u afneemt van het net. Er wordt wel altijd naar uw persoonlijke situatie gekeken waarna bepaald wordt hoe de feitelijke saldering plaatsvindt. Dit is de reden dat DGB Energie u vraagt een zogenaamde terugleverovereenkomst in te vullen. Dit betekent dat voor beide partijen vooraf duidelijk is hoeveel u, bij benadering, gaat opwekken ten opzichte van uw eigen verbruik. DGB Energie gebruikt deze gegevens bij de verrekening van het teruggeleverde verbruik met het eigen verbruik in uw jaarnota’s. Veel leveranciers pretenderen volledig te salderen, maar blijken hierover niet altijd transparant te zijn op de factuur waarmee de vraag rijst welke berekening er op de achtergrond uitgevoerd is. Wordt er wel daadwerkelijk volledig gesaldeerd? DGB Energie toont u op de nota gespecificeerd hoe uw verbruik gesaldeerd wordt, zodat u altijd kunt controleren of dit juist is. Voor meer informatie omtrent salderen, kunt u contact opnemen met onze afdeling Klantenservice. Onze medewerkers kunnen op basis van uw persoonlijke situatie met u meekijken en uw vragen...

read more

Het belang van kwaliteit zonnepanelen

Nieuws en opinie Dat er veel te doen is over de kwaliteit van een zonnepaneel blijkt wel uit het in de ‘New York Times’ geplaatste artikel ‘De donkere kant van zonnepanelen’ (mei 2013). In dit artikel wordt de angst en bezorgdheid met betrekking tot de kwaliteit van een zonnepaneel beschreven. In de Verenigde Staten, maar ook in Nederland, is tegenvallende kwaliteit een steeds vaker voorkomend probleem, waarvan het belang nog te vaak onderschat wordt. Het is algemeen bekend dat de kwaliteit en daarmee het rendement van een zonnepaneel afneemt in de loop der tijd. Volgens de meeste garantievoorwaarden moeten zonnepanelen rond 10 à 12 jaar op 90% van het vermogen zitten en na 25 jaar op 80%. Dat dit misleidende gegevens zijn blijkt wel uit de praktijk. Soms laat na twee jaar de kwaliteit al te wensen over. Helaas is dit geen unieke situatie. Wereldwijd rapporteren controleurs, ontwikkelaars, financiële instellingen en verzekeringen dezelfde problemen: lekstroom, cracks, samengesmolten EVA en connectoren die niet goed werken. De zonnepanelenindustrie, welke ruim 77 miljard dollar waard is, wordt geconfronteerd met een crisis, te wijten aan verminderde kwaliteit door bredere acceptatie van de kwaliteitseisen. Niemand weet zeker hoe groot dit probleem is. Er zijn geen sector brede cijfers bekend over kapotte zonnepanelen, en wanneer defecten worden ontdekt, worden deze vaak geheim gehouden door de fabrikant.  Kwaliteitszorgen De zorgen om kwaliteit zijn ontstaan na een grote stijging in de vraag naar zonnepanelen. In alleen al de VS is de elektriciteitsopwekking door middel van zonnepanelen gestegen van 83 megawatt in 2003 tot aan bijna 7300 megawatt in 2012. Hiermee kunnen ruim 1,2 miljoen huishoudens van stroom worden voorzien. Bijna de helft van dit vermogen is geïnstalleerd in 2012. Deze extreem hoge stijging vergroot de komende jaren de kans op kwaliteitsproblemen omdat de productie in zeer korte tijd enorm verhoogd is. Kwaliteit vormt hierdoor dus een langdurige bedreiging. Dit blijkt tevens uit de grote afwisseling in gebruikte grondstoffen en materialen. De terughoudendheid van fabrikanten om informatie te delen zorgt voor veel onwetendheid. Wel is het de vraag of de kwaliteit van zonnepanelen in zijn geheel verslechterd of dat er een aantal bedrijven zijn die kwaliteit niet zo nauw nemen. Veel betrouwbare informatie is nog niet altijd voor handen. China Het grootste deel van de bezorgdheid om kwaliteit heeft te maken met de fabricatie van zonnepanelen in China. Na het aangaan van miljarden dollars schuld om de productie van de al gekochte zonnepanelen te versnellen, staan de Chinese zonnepanelenbedrijven onder grote druk om nog meer kosten te besparen. Dat dit ook nadelige gevolgen kan hebben voor de fabrikanten zelf blijkt wel uit het faillissement van Suntech in maart dit jaar. Tot 2012 was dit bedrijf nog ‘s werelds grootste zonnepanelenfabrikant. Dus wat stelt garantie dan nog voor. Het management van verschillende inspectiebedrijven die de kwaliteit in de Chinese zonnepanelenfabrieken moest testen, gaven aan dat over de laatste 18 maanden zelfs de meest gerenommeerde bedrijven hun materiaal vervangen hebben door goedkopere en niet geteste materialen. Ook wordt de (oorspronkelijk) eigen productie uitbesteed aan kleinere fabrikanten, waardoor de kwaliteit niet meer gecontroleerd wordt. Volgens de Franse testservice ‘STC Certified’ is hierdoor het aantal defecten in 2011-2012 gestegen van 7,8% naar 13% (gerekend over 215.000 geteste zonnepanelen). Men begint te erkennen dat het behouden van kwaliteit een probleem geworden is. De...

read more

Stormschade?

Maandag 28 oktober 2013 is de dag die de boeken in is gegaan als de zwaarste storm in Nederland sinds 1990. Deze storm zorgde voor veel ellende in geheel Nederland, waarbij vooral de (noordelijke)  kustprovincies zwaar getroffen zijn. Wateroverlast en omgewaaide en ontwortelde bomen zorgden voor schade aan onder andere auto’s, tram- en spoorrails, woonhuizen en schuren. Maar welke invloed heeft deze storm gehad op onze zonnepanelen? Wij hebben van onze klanten geen negatieve reacties ontvangen over stormschade bij onze zonnepanelen. Ze zijn niet beschadigd door omgevallen bomen en afgewaaide takken, en beter nog, ze zijn niet van het dak gewaaid! Helaas is dit niet altijd en overal zo. Op maandag 28 oktober 2013 zijn zowel van een sporthal in Roossendaal als van de Rabobank in Hardenberg de zonnepanelen van het dak gewaaid. De zonnepanelen op de Rabobank Hardenberg waren nog geen jaar geleden geïnstalleerd en zijn op de stoplichten van de straat voor het gebouw gewaaid. Met name op platte daken is een goede kwaliteitsberekening erg belangrijk is nogmaals gebleken. Agri Solar maakt gebruik van uitgebreid getest en gecertificeerd montagemateriaal van Van der Valk Solar Systems. Samen met TNO (toonaangevende onafhankelijke onderzoeksinstantie van Nederland) hebben zij, samen met Van der Valk Solar Systems, het SolarTop-rekenprogramma ontwikkeld. Aan de hand van diverse variabelen (de geometrie, de maximale windbelasting volgens plaatselijke normen, het soort ondergrond, etc.) zijn hiermee allerlei factoren te berekenen die van invloed zijn op de betrouwbaarheid en bedrijfszekerheid van het systeem. Hieronder valt de benodigde sterkte van de constructie, het optimale aantal steunpunten en de meest economische funderingswijze. Door deze manier van berekenen door Agri Solar en de deskundige installatie van onze monteurs, is dus ook met deze storm weer gebleken dat onze systemen vakkundig en stevig zijn bevestigd op de daken van onze klanten.   Bron: www.nos.nl en...

read more

Nederland grote winnaar van zonnewagenwedstrijd

  Het Nuon Solar-team uit Delft heeft de rest van de wereld achter zich gelaten in de World Solar Challenge in Australië. De coureur Adri Aarnoudse reed met de zonnewagen Nuna 7 als eerste over de finish. Japan, de winnaar van de twee voorgaande edities, lag op dat moment 56 kilometer achter op de Nederlanders. Het Nederlandse team heeft in iets meer dan 33 uur een afstand van 3.000 kilometer afgelegd. De gemiddelde snelheid die werd behaald was 90,71 km per uur. Er was meer Nederlands succes: het team van de Universiteit Twente werd derde in dezelfde klasse. Een team uit Eindhoven met een gezinsauto op zonne-energie werd derde in een andere categorie. Onverwacht succes Het team uit Delft had een verborgen kracht waarmee ze op grote voorsprong raakte. “We waren het enige team met zonnecellen die we konden uitklappen als we stil stonden. Met deze extra energie konden we harder rijden”, vertelt Aarnoudse. De overwinning was een grote verrassing voor het Nederlandse team. “Japan en Amerika zagen we als de grote favorieten. Japan werkt samen met grote bedrijven, daarentegen hadden wij alles zelf ontworpen”, aldus Aarnoudse. AkzoNobel De duurzame leider AkzoNobel heeft ook een steentje bijgedragen aan de overwinning. Met technologie van het verfmerk Sikkens, onderdeel van AkzoNobel, konden de gevolgen van tegenwind beperkt worden door een aerodynamische coating. De eerste race van de World Solar Challenge werd gehouden in 1987 en diende als boegbeeld voor de ontwikkeling van geavanceerde technologie in de automotive-industrie en het vertonen van alternatieven voor traditionele automotoren. Bron:...

read more